คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ข่าวสารโรงเรียน

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

H.E. Mr. Shigekatsu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ด.ร ฉันทนา จันทร์บรรจง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัย Meiji   มหาวิทยาลัย Takai และ มหาวิทยาลัย Osaka มาแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28  พฤศจิกายน 2556 

H.E. Mr. Shigekatsu Sato  the  Ambassador of Japan in Thailand  with Dr. Chantana Janbanjong from Naresuan University and the representatives from  Meiji University, Tokai University and Tokyo Institute of Technology as well as the staff visited Strisrinan School, Nan, Thailand on November 28,2013. The purpose of the visit is to give information on Japanese Government Scholarship and to further study in Japan. In this occasion,    it was a generous of the Ambassador of Japan in Thailand to make a speech to all teachers and students at the school assembly.     

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือน