สอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.5-6 ปี 2555

สอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.5-6 ปี 2555
       โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ป.5-6
1. กำหนดจำหน่ายใบสมัครในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึง 13 มกราคม 2555
2. ยื่นใบสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ถึง 13 มกราคม 2555
3. สอบวันที่ 15 มกราคม 2555
4. ประกาศผลวันที่ 17 มกราคม 2555
    หมายเหตุ ใบสมัครรับได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 (เวลาราชการ)
                  ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียนและติดบอร์ดที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s