ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2554 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Korea Education Reports and Evaluation Institute (kEREI) โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มีรายชื่อดังต่อไปนี้      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      1.เด็กชายชนภัทร  คำวัง     ม.1.1      2.เด็กชายวรรธนะพงศ์  นฤบาล     ม.1.1      3.เด็กชายสุรณัฎฐ์  เขยตุ้ย     ม.1.1      4.เด็กชายอนันตศักดิ์  น้ำเย็น     ม.1.1      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      1.เด็กหญิงกมลชนก  สวนยศ     ม.2.1      2.เด็กชายภควัฒน์  เกตุวัง     ม.2.1      3.เด็กชายภากร  อุปธิ     ม.2.1      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      1.เด็กหญิงกุลสตรี  ศักดาศรี     ม.3.1      2.เด็กชายบุณยกร ศรีศิริพันธุ์     ม.3.1      3.เด็กชายสรวิชญ์  ใหม่ชุ่ม     ม.3.1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s