แสดงความยินดี…โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปี 2555

ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดี … กับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกค่าย ที่ 2
ปีการศึกษา 2555  จำนวน  20 คน
ดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาขาวิชา
1 นายศิรวิทย์ เขียวปัญญา ม. 5.1 คณิตศาสตร์
2 นายภควัฒน์ เกตุวัง ม. 3.1 คณิตศาสตร์
3 นายวรพล ปิยาพันธ์ ม. 5.1 คณิตศาสตร์
4 นางสาวรวินท์นิภา แดงเจริญ ม. 5.1 คอมพิวเตอร์
5 นายวิชัย พินิจทะ ม. 5.1 เคมี
6 นางสาวณิชกุล คนการณ์ ม. 5.1 เคมี
7 นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย ม. 5.1 ฟิสิกส์
8 นายดุลยวิทย์ บุณยเวทย์ ม. 5.1 ฟิสิกส์
9 นายสรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ม. 4.1 ฟิสิกส์
10 เด็กชายสุรณัฏฐ์ เขยตุ้ย ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
11 เด็กชายเตชิษฐ์ หลิวบริบูรณ์กูล ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
12 เด็กชายวิชยุตม์ วิชา ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
13 เด็กชายชนภัทร คำวัง ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
14 เด็กหญิงเบญจวรรณ ลือยศ ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
15 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สมบัติ ม. 2.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
16 เด็กชายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ ม. 3.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
17 เด็กหญิงธัญภรณ์ ทนันติ ม. 1.1 ดาราศาสตร์ ม.ต.
18 นายสิริพงษ์ รัตนวงศ์ไชย ม. 4.2 ดาราศาสตร์ ม.ป.
19 นางสาวทักษพร ศิริรัตน์ ม. 5.2 ดาราศาสตร์ ม.ป.
20 นางสาวเณศรา  สินสกุลวิวัฒน์ ม. 5.1 ดาราศาสตร์ ม.ป.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s