ใบสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555  ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    โรงเรียนสตรีศรีน่าน    จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ และห้องเรียนพิเศษเตรียมMEP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556   จำนวน  116  คน  ดังนี้   ดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมา

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s