ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๒๖๓๓๙๘๔ในวันและเวลาราชการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    2. เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.(ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดดังแนบ  เอกสารแนบ1    เอกสารแนบ2
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s